Łódzki Przedkongresowy
Sejmik
Krajoznawczy

Łódź - 14 września 2019

Hasło: Łódzkie - tożsamość, wspólnota, region

Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88

Organizatorzy:
      Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
      Oddział Zgierski PTTK

Partner:
      Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Kontakt: poczta@sejmiklodzki.pttk.plProgram:

10.45-12.00 I sesja referatowa


Sto lat istnienia woj. łódzkiego. Geneza, rozwój przestrzenny i podziały wewnętrzne

prof. Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Wojna 1914 roku w obiektywie łódzkiego amatora Michała Daszewskiego

Ryszard Bonisławski, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Łódź i województwo – wczoraj i dziś w dokumentacji fotograficznej

Andrzej Danowski, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi

Istota i konteksty krajoznawstwa 2.0

dr Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, prof. Dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Miast i Turyzmu


12.00-12.20 – Przerwa kawowa


12.20-13.30 – II sesja referatowa


Wkład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w powstanie i rozwój muzealnictwa na obszarze województwie łódzkiego

Robert Starzyński, Muzeum Miasta Zgierza, Oddział Zgierski PTTK, kustosz, dyrektor Muzeum, z-ca Przewodniczącego Komisji opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Aniela Chmielińska, pierwsza kobieta, która została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Zdzisław Kryściak, Oddział PTTK Łowicz

Patroni oddziałów PTK-PTTK województwa łódzkiego

Cezary Król, Oddział PTTK Żarnów

Budowa tożsamości regionalnej na przykładzie czasopisma RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”

Izabela Rucińska, Czasopismo „Wędrownik”, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi


13.30-13.50 – Przerwa kawowa


13.50-15.00 – III sesja referatowa


Zamki jako atrakcja krajoznawcza województwa łódzkiego

Anna Krystecka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Walory krajoznawcze łódzkich parków krajobrazowych

Piotr Miazek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Stosunek krajoznawcy do ludności miejscowej na trasach wycieczkowych

Zygmunt Kamiński, Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego przy Oddziale Łódzkim PTTK w Łodzi

Ekslibrisy krajoznawcze o tematyce łódzkiej

Mirosław Zbigniew Wojalski - krajoznawca


Podsumowanie, zakończenie


15.00-15.30 – ObiadWydarzenia towarzyszące sejmikowi:

1919-2019.Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

wystawa, prezentacja w miejscu sejmiku

110. lat krajoznawstwa Oddziału Łódzkiego – od PTT, PTK do PTTK

wystawa, prezentacja w miejscu sejmiku

VIII Rajd Czterech Kultur

szczegóły PTTK Oddział Łódzki


Patronat Honorowy nad wydarzeniem zgodzili się przyjąć:

  • Ryszard Bonisławski - Senator RP
  • Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
  • Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
  • Marcin Gołaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
  • prof. dr hab. Antoni Różalski - JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ - Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś - Metropolita Łódzki
  • prof. dr hab. Janusz Zdebski - Przewodniczący Komitetu Naukowego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Łódź 2020
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego